Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Media
Jesteś tu: Media > Polski > Aktualności

Stanowisko w sprawie publikacji Rzeczpospolitej 19.11.2018

2018-11-19 kategoria: informacja 

Uzupełnienie informacji opublikowanych 19 listopada 2018 roku na łamach „Rzeczpospolitej” w artykule Grażyny Zawadki i Izabeli Kacprzak „Habilitacja pełna poważnych błędów”:
  1. Z protokołu komisji habilitacyjnej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – ciała niezależnego od uczelni – z dnia 15 listopada 2016 roku wynika, że po rozmowie jej przewodniczącego z dr. Wojciechem Misiągiem, habilitant został zaproszony do złożenia wyjaśnień („Jako komisja mamy obowiązek przestrzegać standardów wynikających z prawa i odnieść się do wszystkich zarzutów.”). Po wysłuchaniu wyjaśnień, komisja habilitacyjna Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów głosowała nad podjęciem uchwały przedstawiającej opinię w sprawie nadania stopnia – na 7 członków komisji (z 6 różnych uczelni) 5 osób głosowało za, a 2 wstrzymały się, nikt nie głosował przeciw.
  2. Dr Wojciech Misiąg nie wniósł pozwu o plagiat przeciwko habilitantowi. Wyjaśnienia w sprawie podejrzeń znajdują się w protokole, pominięto je w artykule.
  3. Wśród trzech recenzji habilitacyjnych jedna była negatywna, dwie pozytywne.
  4. Autorki artykułu cytują jedynie krytyczne uwagi komisji, pomijają pozytywne.
  5. Rada Kolegium Zarządzania i Finansów w sprawie nadania tytułu głosowała 27 lutego 2017 roku, po zapoznaniu się m.in. z opinią komisji habilitacyjnej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Wynik głosowania: 34 głosy za, 6 przeciw, 11 wstrzymujących się. Głosowanie było tajne, to znaczy, że głosujący nie wiedzieli, jak głosują inni. Prof. Adam Glapiński jest członkiem Rady Kolegium, jest powołany do uczestniczenia w jej obradach i głosowania.

Archiwum