Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Media
Jesteś tu: Media > Polski > Aktualności

​Gratulujemy magistrom i promotorom

2014-01-21 pl kategoria: informacja 

ZNAK_NBP_RGB_pole_ochronne.jpg

Mgr Joanna Mąkosa zdobyła I nagrodę w VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską napisaną w roku 2013 z zakresu nauk ekonomicznych. Jej praca pt. „Wpływ kapitału społecznego na dobrostan subiektywny i dochody Europejczyków” zyskała największe uznanie Kapituły Konkursu, która przyznała jej I nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Promotorem pracy był dr hab. Jakub Growiec, prof. nadzw. SGH.

Ponadto Kapituła Konkursu uhonorowała trzech absolwentów SGH za wysoką jakość prac magisterskich. Mgr Tomasz Dubiel-Teleszyński otrzymał dyplom za pracę pt. „Sezonowość a cykl koniunkturalny – wnioski z analizy danych funkcyjnych o produkcji przemysłowej w Polsce i USA” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Welfe. Mgr Michał Daniel Fronc otrzymał dyplom za pracę pt. „Wpływ kryzysu finansowego na poziom rynkowej awersji do ryzyka” pod kierunkiem dr. Piotra Mielusa. Mgr Paweł Kopiec otrzymał dyplom za pracę pt. „Analiza wpływu zmiany płacy minimalnej na rynek pracy w Polsce” napisaną pod kierunkiem dr. Krzysztofa Makarskiego.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Sukcesy autorów prac magisterskich stanowią szczególny powód do dumy dla promotorów. Dlatego gratulacje w związku z sukcesami wychowanków kierujemy także do opiekunów naukowych.

Szczegółowe wyniki VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Archiwum