Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Media
Jesteś tu: Media > Polski > Aktualności

​Nagrody Ministra dla naszych naukowców

2013-11-14 pl kategoria: informacja nagrody 

[Czwartek 14 listopada 2013] Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak, kierownik Katedry Skarbowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, otrzymał Nagrodę Ministra Nauki 2013 dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku obejmującego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Gratulujemy!

Prof. Pietrzak jest członkiem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. A także ekspertem w Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, członkiem Rad Programowych czasopism: „Ekonomia", „Bezpieczny Bank", „Problemy Zarządzania i Marketingu". W poprzedniej kadencji władz akademickich SGH był przewodniczącym Senackiej Komisji Budżetu i Finansów. W obszarze zainteresowań badawczych laureata są m.in.: współczesne systemy finansowe ze szczególnym uwzględnieniem systemów bankowych - bankowości komercyjnej i bankowości centralnej z realizowaną przez banki centralne polityką pieniężną.

Ministerstwo przyznało także nagrody za osiągnięcia dydaktyczne. Również w tej grupie laureatów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ma zespół swoich przedstawicieli. Wspólna nagroda przyznana została prof. dr hab. Andrzejowi Sznajderowi, prof. SGH dr hab. Marzannie Witek-Hajduk, dr Teresie Dudzik i mgr. Wiktorowi Piątkowskiemu, doktorantowi. Minister przyznała je za osiągnięcia dydaktyczne zespołowe za podręcznik Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności. Wszyscy są związani z Instytutem Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Więcej informacji i pełna lista laureatów nagród

Archiwum