Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Media
Jesteś tu: Media > Polski > Aktualności

Medale M. Kopernika dla naszych wykładowców

2016-06-06 pl kategoria: informacja nagrody 

24 maja w Klubie Bankowca podczas spotkania Klubu Polska 2025+ odbyła się uroczystość wręczenia medali Mikołaja Kopernika. To specjalne wyróżnienia Związku Banków Polskich z okazji 25 rocznicy powołania samorządu bankowego otrzymało m.in. czterech wykładowców SGH:

  • Lech KURKLIŃSKI – doktor, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM. Związany z bankowością od 1991 roku jako m.in. dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Warszawie, wiceprezes zarządu HSBC Bank Polska S.A., a także członek rad m.in. Toyota Bank Polska S.A. oraz Fundacji Edukacji i Badań Bankowych przy Związku Banków Polskich.
  • Jerzy W. Pietrewicz – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Analizy Rynków Instytutu Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. W latach 1988–1995 związany z Narodowym Bankiem Polskim jako m.in. główny specjalista w Departamencie Analiz i Badań, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska w latach 1995–2001, członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 2004–2006, zaś w latach 2013–2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.
  • Włodzimierz Szpringer – profesor, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Związany także z Katedrą Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek międzynarodowych zespołów badawczych w tym m.in. przy Komisji Europejskiej
  • Tadeusz Szumlicz – profesor, inicjator i pierwszy kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. W przeszłości związany także z m.in. Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Informatyczną, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych w latach 2004–2008

Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich został ustanowiony jako zaszczytne, honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia dla rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania polskiej bankowości.

Tematem majowej debaty Klubu Polska 2025+ był „Rozwój i innowacje w polskiej gospodarce – pozytywne przykłady sukcesów wykraczających poza granice kraju".

Podczas spotkania z udziałem prof. Janusza Rachonia, Adama Piotrowskiego oraz Artura Kupczunas dyskutowano na temat pozytywnych przykładów komercjalizacji przedsięwzięć innowacyjnych oraz wskazywano źródła sukcesu różnych dziedzin krajowej gospodarki.

Więcej informacji

Archiwum