Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Media
Jesteś tu: Media > Polski > Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Gospodarka o obiegu zamkniętym

2018-04-27 KEiFST kategoria: informacja konferencja inne 

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w organizowanej wraz z WWF Polska międzynarodowej konferencji naukowej pt.:

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa utopia czy droga konieczna?
która odbędzie się 19 września 2018 r. na terenie naszej uczelni.
W szczególności zapraszamy do składania propozycji artykułów i wystąpień naukowych (w postaci tytułu i krótkiego abstraktu w języku polskim lub angielskim), które przyjmowane będą do 4 czerwca przez dra Marka Golenia (marek.golen@sgh.waw.pl). Celem konferencji jest naukowa dyskusja pomiędzy zwolennikami a sceptykami wdrażania idei gospodarki o obiegu zamkniętym rozumianej możliwie szeroko, stąd propozycje artykułów i wystąpień nie powinny zawężać się jedynie do najczęściej poruszanej przy tej okazji tematyki gospodarowania odpadami. Chcemy rozmawiać o różnorodnych branżach gospodarki jak również spojrzeć na problemy od strony ogólnej z pozycji producentów, konsumentów i regulatorów. Odbiorcami treści konferencji mają być nie tylko kręgi naukowe, lecz także (a może przede wszystkim) praktyka gospodarcza  postaci przedsiębiorców, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Dlatego szczególne preferencje będą miały propozycje tematów nawiązujących do praktycznych wdrożeń konkretnych rozwiązań gospodarowania zasobami w zamkniętych obiegach.

 

Tytuły wystąpień i artykułów zostaną poddane kwalifikacji pod kątem zgodności z tematyką konferencji oraz sposobu ich prezentacji i późniejszej publikacji. Przewidywane są następujące formy prezentacji treści: sesja posterowa (w przypadku licznych zgłoszeń dominująca forma), prelekcja z prezentacją multimedialną (do 15 minut), udział w dyskusji panelowej. Ostateczna data przesłania materiałów prezentowanych podczas konferencji (postery, prezentacje, tematy do dyskusji panelowych) – 3 września 2018 r. W zgłoszeniach prosimy o podanie preferowanej formy prezentacji treści.
Przewiduje się publikację prezentowanych treści w następujących formach:
- kilka najlepszych artykułów naukowych opublikowanych zostanie w Studiach i Pracach Kolegium Zarządzania i Finansów (12 pkt.),
- artykuły nawiązujące do tematyki gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce przewidziane są do publikacji w II tomie „Racjonalizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce” (praca zbiorowa w formie monografii),
- pozostałe treści przewiduje się opublikować w materiałach konferencyjnych w wersji elektronicznej (zgodnie z zasadą GOZ o wirtualizacji produktów).

 

Ostateczna data przedłożenia tekstów do publikacji – 1 października 2018 r.
 
Uczestnictwo (zarówno bierne jak i czynne) w konferencji, a także publikacja pokonferencyjna są nieodpłatne.

 

Archiwum