Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Media
Jesteś tu: Media > Polski > Aktualności

Nagrody MNiSW dla pracowników naszej uczelni

2014-12-03 pl kategoria: informacja 

​26 listopada 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała nagrody dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne oraz za osiągnięcia organizacyjne w 2014 r. pracownikom naszej uczelni.

Prof. dr hab. Tomasz Szapiro, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2013/2014

Nagrody_MNISW.jpg
Fot. Przemek Blechman

Nagrody_MNISW_dyplom.jpg


Nagrodę za całokształt dorobku otrzymała profesor doktor habilitowana Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

nagrody_mnisw_em.JPG
Fot. Przemek Blechman

Profesor dr hab. Elżbieta Mączyńska – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstwa, kierownik studiów podyplomowych: „Wycena Nieruchomości” oraz „Zarządzanie Nieruchomościami”. Pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (od marca 1990);prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od grudnia 2005 r.). Sekretarz naukowy i członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994-2005).
Autorka, współautorka i redaktor ok. 150 publikacji, m.in.: Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody, Ile jest warta nieruchomość, Zagrożenie upadłością, Bankructwa przedsiębiorstw, Społeczna gospodarka rynkowa, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. Członek Komitetu Redakcyjnego „Ekonomisty” – czasopisma wydawanego przez PTE i KNE PAN oraz członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”, wydawanego przez KNOP SGH.
5 marca 2012 roku prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska została powołana na członka Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Zadaniem Zespołu Ekspertów jest dokonywanie ocen wniosków złożonych w konkursach w Panelu HS4.
Więcej o profesor Elżbiecie Mączyńskiej

Nagrodę za osiągnięcia naukowe I i II stopnia, otrzymał doktor habilitowany Jakub Growiec

nagrody_mnisw_jg.JPG
Fot. Przemek Blechman

Dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH, w SGH od 2004. Od 2007 r. doktor nauk ekonomicznych (CORE, Uniwersytet Katolicki w Louvain-la-Neuve, Belgia). Od 2013 r. doktor habilitowany (SGH). Badania dotyczą teorii wzrostu gospodarczego, funkcji produkcji w ujęciu teoretycznym i empirycznym, rozkładu wielkości firm w gospodarce oraz makroekonomii kapitału ludzkiego i społecznego. Publikacje m.in. w „Journal of the European Economic Association”, „Economic Theory”, „Economics Letters”, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, „Oxford Economic Papers”, „Macroeconomic Dynamics”. Zajęcia dydaktyczne: m.in. Ekonometria, Dynamiczna optymalizacja, seminaria dyplomowe. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki” (2012) i Nagrody Banku Handlowego (2013). Beneficjent Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Dwukrotny stypendysta programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007–2008). Współorganizuje WES.
Więcej o profesorze Jakubie Growcu

Informacja o nagrodzonych ze stron MNiSW

Archiwum