Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Media
Jesteś tu: Media > Polski > Aktualności

University Laval – nowy podwójny dyplom

2019-09-29 cpm kategoria: informacja Studenci wyjeżdżający Współpraca międzynarodowa 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wraz z Université Laval w Kanadzie powołała nowy magisterski programu podwójnego dyplomu dla studentów kierunku Global Business, Finance and Governance (po polsku i angielsku).

Program  zostanie uruchomiony po raz pierwszy w roku akademickim 2019/2020 w ramach umowy o ustanowieniu i realizowaniu programu podwójnego dyplomu w zakresie magisterskich studiów na kierunkach:

 • w SGH
  • Global Business, Finance and Governance (w języku angielskim)
  • globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) oraz
 • w ULAVAL:
  • Global Business [EN]
  • Gestion Internationale (International Management) [FR]
  • Gestion des entreprises (Business Management) [FR].

W ramach tego programu student realizuje pierwszy rok studiów w swojej uczelni macierzystej, a drugi rok – w uczelni partnerskiej. Poza obowiązkowymi zajęciami określonymi w umowie, student MPPD jest zobowiązany napisać pracę magisterską w SGH wartą 20 ECTS oraz Integrative Project wart 6 punktów kredytowych ULaval (=12ECTS). Praca magisterska jest pisana pod opieką promotora z SGH i oceniana przez recenzenta z ULaval. Integrative Project pisany jest pod opieką promotora z ULaval i oceniany przez recenzenta z SGH. Partnerskie uczelnie zapewniają prawne i organizacyjne warunki wstępne umożliwiające studentowi rozpoczęcie pisania pracy magisterskiej na drugim roku studiów; językiem pisania pracy jest język angielski lub francuski. Elementem zrealizowania wymogu pracy magisterskiej jest jej obrona, do udziału w której zapraszani są pracownicy z uczelni partnerskiej.

Na podstawie pomyślnego zrealizowania MPPD, student uzyskuje następujące tytuły zawodowe: w SGH – magister na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) lub Master in Global Business, Finance and Governance, w ULaval – MBA in Global Business, Gestion Internationale lub Gestion des entreprises. Po ukończeniu MPPD student otrzymuje też dwa dyplomy, dwa transkrypty ocen oraz suplementy do dyplomów, zawierające szczegółowe informacje o zasadach, regulacjach i mechanizmie transferu kredytów w MPPD.

Kwalifikacja do programu zostanie uruchomiona w najbliższych dniach. Więcej informacji na stronie Programów Podwójnego Dyplomu.

Archiwum